Caibidil a Cúig

Die Präpositionen (Na Réamhfhocail)

Gramadach na Gaeilge

Allgemeines zu Präpositionen
  Allgemeines zu Präpositionen

konjugierte Präpositionen (réamhfhocail réimníthe)
  ag, ar, as, chun/chuig, de, do,
  fara, faoi, i, idir, ionsar, le,
  ó, roimh, trí, thar, um
  Zusammenstellung der Präpositionalpronomen

unkonjugierte Präpositionen (réamhfhocail neamhréimnithe)
  go / go dtí (bis), go (mit), gan, mar, amhail, os, seachas, murach, is, a, dar

Genitivpräpositionen (réamhfhocail ghinideacha)
  chun, trasna, timpeall, fearacht, tar éis, cois, tigh, dála, toisc

zusammengesetzte Präpositionen (réamhfhocail chomhshuite)
  zweiteilige zusammengesetzte Präpositionen
  dreiteilige zusammengesetzte Präpositionen

sonstiges
  Ersatz für die Präposition "für"
  Verben mit Präpositionen
  Übersicht zu Lenition und Eklipse nach Präposition und Artikel


Navigationsleiste
Gramadach na Gaeilge
braesicke.de

© Lars braesicke 1999 / 2020

Valid HTML 4.01!