Caibidil a hAon

Das Substantiv (An tAinmfhocal)

Gramadach na Gaeilge

Genus, Numerus und Kasus (inscne, uimhir agus tuiseal)
  das Genus (an inscne)
  der Numerus (an uimhir)
  die Kasus (na tuisil)

die Deklination (an díochlaonadh)
  Einleitung
  1. Deklination (1ú díochlaonadh)
  2. Deklination (2ú díochlaonadh)
  3. Deklination (3ú díochlaonadh)
  4. Deklination (4ú díochlaonadh)
  5. Deklination (5ú díochlaonadh)
  unregelmäßige Deklination (díochlaonadh neamhrialta)
  Deklination des Verbalnomens (díochlaonadh an ainm bhriathartha)Substantivierung von Adjektiven
  das abstrakte Substantiv (an t-ainmfhocal teibí)
    gewöhnliches abstraktes Substantiv (an t-ainmfhocal teibí gnách)
    graduelles abstraktes Substantiv (an t-ainmfhocal teibí céime)

Substantivierung von Verben
  das Verbalnomen (an t-ainm briathartha)

sonstiges (rudaí eile)
  die Namen (na hainmneacha dílse)
  die Apposition (an chomhaisnéis)
  die Bestimmtheit der Substantive (cinnteacht na n-ainmfhocal)
  Abkürzungen und Akronyme (giorrúcháin agus acrainmneacha)


Navigationsleiste
Gramadach na Gaeilge
braesicke.de
© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.01!