Caibidil a Dó: 

Das Adjektiv (An Aidiacht)

Gramadach na Gaeilge

die Verwendung der Adjektive (úsáid na n-aideachtaí)
  das prädikative Adjektiv (an aidiacht fhaisnéiseach)
  das attributive Adjektiv (an aidiacht aitreabúideach)
  Adjektive als Adverbien (aidiachtaí mar dobhriathar)
  pronominale Adjektive (aidiachtaí forainmneacha)
  vorangestellte Adjektive und Praefixe (na réimíreanna)

Deklination der Adjektive (díochlaonadh na n-aidiachtaí)
  die Deklination (an díochlaonadh)

die Steigerung (an chomparáid)
  Stufen der Steigerung (céimeanna na comparáide)
  die Komparativform (an fhoirm bhreischéime)
  Verwendung des Komparativ (comhréir na breischéime)
  die Gleichheit (Äquativ) (an chéim chothroim)
  das Übermaß (Exzessiv) (an chéim iomarcach)

das Verbaladjektiv und Partizipien (an aidiacht bhriathartha agus na rangabhálacha)
  das Verbaladjektiv (an aidiacht bhriathartha)
  die Partizipien (na rangabhálacha)

sonstiges
  Substantivierung siehe abstraktes Substantiv


Navigationsleiste
Gramadach na Gaeilge
braesicke.de

© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.01!